เกี่ยวกับบริษัทเรา

“แนซซ์ไทร์” คือ ผู้จัดจำหน่ายยางรถยนต์ NAZZ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย  ให้บริการค้าส่งและค้าปลีกยางรถยนต์ ผ่านช่องทางศูนย์บริการยางรถยนต์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเรา และช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลตัวแทนจำหน่ายกับผู้บริโภค

พันธกิจของเรา

ยางคุณภาพ ราคาคุ้มค่า

จัดหายางรถยนต์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ให้ครอบคลุม กับทุกรูปแบบการใช้งานตั้งแต่ รถยนต์ซูปเปอร์คาร์, รถยนต์ยุโรป, รถยนต์ญี่ปุ่น, รถยนต์SUV และรถยนต์ที่ใช้งานเชิงพาณิชย์

บริการค้าส่งยางรถยนต์ให้กับศูนย์บริการยางรถยนต์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเรา และเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลสินค้าและสถานที่ติดตั้งยางรถยนต์กับผู้บริโภค

ศูนย์บริการยางรถยนต์แนซซ์  มากกว่า 200 สาขาทั่วไทย

ขยายเครือข่ายที่ให้บริการ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย และในประเทศอื่นๆในประชาคมอาเซี่ยน

พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้หลักการ ให้ความสำคัญและสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาธุรกิจระยะยาว