การรับประกันยางรถยนต์

ยางรถยนต์ทุกเส้นที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของ ไทร์ทูยู อยู่ภายใต้การรับประกันจากผู้ผลิต โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตดังนี้

รับประกันคุณภาพยางตลอดอายุการใช้งาน

รับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิตตลอดอายุการใช้งาน หรือยางหมดสภาพ (สึกหรอถึงจุด Tread War Indicator)

ชดเชยโดยการให้ส่วนลดสำหรับการซื้อยางเส้นใหม่ตาม % ความสึกหรอของดอกยางที่เหลือ

“ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน” ได้แก่

ความเสียหายทีเกิดจากยางถูก

ของมีคมตำจากภายนอก

ความเสียหายที่เกิดยางถูกบาดหรือ

เบียดที่แก้มยางจากภายนอก

ความเสียหายที่เกิดจากถนน เช่น

กระเทกอย่างรุนแรงจนยางบวม

โรงงานผู้ผลิตจะทำการตรวจยางรถยนต์ทุกเส้นที่มีปัญหา หากพบว่าเป็น “ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง” จะไม่ชดเชยมูลค่ายางรถยนต์ แต่หากพบว่าเป็น “คุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต” จะชดเชยเป็นส่วน ลดของยางรถยนต์ เส้นใหม่ตามมูลค่า และสัดส่วนการใช้งาน ของยางรถยนต์เส้นที่มีปัญหา และคำตัดสินของโรงงานผู้ผลิตถือเป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ตามหากยางรถยนต์ท่านซื้อไปมีปัญหาโดยที่ท่านไม่ทราบว่าจะเกิดจาก คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ความเสียหายที่เกิด จากการใช้งานหรือการติดตั้ง ท่านสามารถส่งให้ตัวแทนจำหน่าย ของเราเพื่อ ตรวจสอบเบื้องต้น หรือเป็นตัวกลางนำส่งให้โรงงาน ผู้ผลิตยางรถยนต์ตรวจสอบได้